כללי

תא 3700 טבלת הקצאות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

טבלת הקצאות הינה טבלה אשר מתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע. טבלת הקצאות נערכת על ידי שמאי מקרקעין כדי לתת משקל נכון לחלקות השונות שבמסגרת פעולת האיחוד וחלוקה מחדש. בתהליך של איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה או שלא בהסכמת בעלים, חלה חובת העירייה להיעזר בשמאי מקרקעין לצורך עריכת טבלאות הקצאה ולוחות איזון, בהתאם לתקנות החדשות.

 

איחוד וחלוקה מחדש (פרצלציה / רה פרצלציה)*  בתכנית תא/3700

בתאריך 1.7.2015 חתם שר הפנים, גלעד ארדן על אישור תוכנית תא/3700 . כחלק מתהליך מתן התוקף לתכנית במתחם תא/3700 נדרשת העירייה לבצע תהליך של איחוד וחלוקה מחדש באמצעות שמאי התכנית וזאת במטרה לתרגם את החלוקה המופיעה בתכנית לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין.

* פרצלציה הנה חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה המופיעה בתכנית בנין עיר (תב"ע)
לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).
תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מאושר ומבוקר ע"י הועדות המקומיות
לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י).

כל בעל קרקע יקבל תמורה שנספרת ביח"ד (יח"ד 1 = מגורים רגיל 120 מ"ר) והיא ביחס לשטח הקרקע שבבעלותו.

 

להלן מסמך עקרונות שומה ומפתח לקביעת זכויות בניה בתוכנית 3700 אשר נכתב על ידי ״שמואל פן״ שמאי התכנית אוג׳ 2010

*לעיון בטבלאות ההקצאה המאושרות (יוני 2014) ניתן להגיע למשרד החברה בתאום מראש בטלפון 03-9444469.

[embeddoc url="http://telaviv3700plan.co.il/wp-content/uploads/sites/5/2016/02/מסמך-עקרונות-שומה.pdf"]

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

השאר תגובה

כתבות נוספות