גושים וחלקות תא 3700

גושים וחלקות תא 3700

תכנית 3700 הינה אחת מעתודות הקרקע האחרונות בתחומי העיר תל אביב יפו ומשתרעת בחלקו הצפון-מערבי של העיר. רוב רובם של בעלי הקרקעות בתוכנית 3700 רכשו את הזכויות לנכסים בתוכנית כבר לפני למעלה מ-70 שנה בסכומי כסף גדולים וכעת יוכלו ליהנות מפרי השקעתם. נטל המסים הכבד על רוכשי הקרקעות גרם לחלק לא קטן מהם למכור את השטחים בפרוטות, עוד לפני אישורה ויציאתה לדרך של תוכנית 3700 בעיר תל אביב. התוכנית תשתמש במוטיבים עירוניים מוכרים בתל אביב, כגון השדרות, הבלוק העירוני, המשכו של רחוב אבן גבירול כשדרה המרכזית של העיר תוך ניצול משאב הטבע החשוב של חוף הים ומערכת המצוקים שנמצאת בתחום תוכנית 3700. השטח כולל את שדה דב,שיפונה בעתיד.

בעל קרקע בתכנית תא 3700 ?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים

חיפוש לפי גוש חלקה

גוש 6632 | צפון מערב תל אביב

חלקה 1, חלקה 11, חלקה 14, חלקה 15, חלקה 159, חלקה 16, חלקה 160, חלקה 161, חלקה 17, חלקה 174, חלקה 175, חלקה 176, חלקה 177, חלקה 178, חלקה 179, חלקה 180, חלקה 181, חלקה 182, חלקה 183, חלקה 184, חלקה 185, חלקה 186, חלקה 187, חלקה 188, חלקה 189, חלקה 190, חלקה 191, חלקה 192, חלקה 193, חלקה 194, חלקה 195, חלקה 198, חלקה 199, חלקה 200, חלקה 201, חלקה 204, חלקה 205, חלקה 206, חלקה 207, חלקה 208, חלקה 209, חלקה 210, חלקה 211, חלקה 212, חלקה 213, חלקה 214, חלקה 215, חלקה 216, חלקה 217, חלקה 218, חלקה 219, חלקה 220, חלקה 221, חלקה 222, חלקה 223, חלקה 224, חלקה 225, חלקה 226, חלקה 228, חלקה 229, חלקה 230, חלקה 231, חלקה 232, חלקה 233, חלקה 234, חלקה 235, חלקה 236, חלקה 237, חלקה 238, חלקה 239, חלקה 240, חלקה 241, חלקה 242, חלקה 243, חלקה 244, חלקה 245, חלקה 246, חלקה 247, חלקה 248, חלקה 249, חלקה 250, חלקה 251, חלקה 252, חלקה 253, חלקה 254, חלקה 255, חלקה 256, חלקה 257, חלקה 258, חלקה 259, חלקה 260, חלקה 261, חלקה 262, חלקה 263, חלקה 264, חלקה 265, חלקה 266, חלקה 267, חלקה 268, חלקה 269, חלקה 270, חלקה 274, חלקה 275, חלקה 276, חלקה 292, חלקה 295, חלקה 296, חלקה 297, חלקה 298, חלקה 299, חלקה 300, חלקה 301, חלקה 302, חלקה 303, חלקה 304, חלקה 305, חלקה 306, חלקה 307, חלקה 308, חלקה 309, חלקה 310, חלקה 311, חלקה 312, חלקה 313, חלקה 314, חלקה 315, חלקה 316, חלקה 317, חלקה 318, חלקה 319, חלקה 320, חלקה 321, חלקה 325, חלקה 326, חלקה 327, חלקה 328, חלקה 329, חלקה 330, חלקה 331, חלקה 335, חלקה 336, חלקה 337, חלקה 338, חלקה 339, חלקה 340, חלקה 341, חלקה 342, חלקה 343, חלקה 344, חלקה 345, חלקה 346, חלקה 347, חלקה 348, חלקה 349, חלקה 353, חלקה 354, חלקה 355, חלקה 356, חלקה 357, חלקה 358, חלקה 359, חלקה 36, חלקה 360, חלקה 361, חלקה 362, חלקה 369, חלקה 37, חלקה 370, חלקה 371, חלקה 372, חלקה 373, חלקה 374, חלקה 375, חלקה 376, חלקה 377, חלקה 378, חלקה 379, חלקה 380, חלקה 381, חלקה 382, חלקה 383, חלקה 384, חלקה 385, חלקה 386, חלקה 387, חלקה 388, חלקה 389, חלקה 390, חלקה 391, חלקה 392, חלקה 393, חלקה 394, חלקה 395, חלקה 396, חלקה 397, חלקה 398, חלקה 399, חלקה 400, חלקה 401, חלקה 402, חלקה 405, חלקה 447, חלקה 449, חלקה 451, חלקה 453, חלקה 455, חלקה 457, חלקה 459, חלקה 461, חלקה 463, חלקה 465, חלקה 5, חלקה 6, חלקה 7, חלקה 8, חלקה 9
חלקה 272, חלקה 273, חלקה 277, חלקה 278, חלקה 291, חלקה 293, חלקה 38, חלקה 500

מתעניין בתכנית תא 3700