כללי

ראיון טלפוני עם כתב ידיעות אחרונות באשר לפרויקט חוף התכלת הרצליה עם מנכ"ל פרופרטי

להלן הראיון הטלפוני שהתבצע עם כתב ידיעות אחרונות באשר לפרויקט חוף התכלת בהרצליה, הר/ 2200/א', הראיון התבצע בין תחקירן ידיעות אחרונות לבין תומר עמר מנכ"ל חברת פרופרטי - נדל"ן בעיניים פקוחות , אשר משווקת נכסים מניבים וקרקעות חקלאיות בכל אזורי הארץ.

  • שלח התראות על כתבות חדשות

נטל המסים הכבד על רוכשי הקרקעות גרם לחלק לא קטן מהם למכור את השטחים בפרוטות, עוד לפני אישורה ויציאתה לדרך של תוכנית 3700 בעיר תל אביב. התוכנית תשתמש במוטיבים עירוניים מוכרים בתל אביב, כגון השדרות, הבלוק העירוני, המשכו של רחוב אבן גבירול כשדרה המרכזית של העיר תוך ניצול משאב הטבע החשוב של חוף הים ומערכת המצוקים שנמצאת בתחום תוכנית 3700. השטח כולל את שדה דב,שיפונה בעתיד.

תוכנית מתאר פרויקט 3700 תל אביב

שטחה של תכנית 3700 ישתרע על כ-1,900 דונם ויחולק לחלקות ותתי חלקות, תחת גושים של עתודות קרקע בתכנית עצמה. תכנית 3700 מחולקת לחמישה מתחמי תכנון מרכזיים הממוספרים 3700/1 – 3700/5.
דוגמת חלוקה בגושים הצפוניים בתכנית 3700:

  • גוש 6609 – רובו מיועד למלונאות, תיירות, קיט ונופש למעט שתי חלקות ביעוד שפת ים.
  • גוש 6610 – מיועד לספורט ונופש, שטח ציבורי פתוח ואגם.
  • גוש 6620 – יעוד לקריית נוער חינוך וספורט, שטח ציבורי פתוח ומגורים
  • גוש 6621 – רובו ביעוד למלונאות קיט ונופש, ושפת ים.

החלק הדרומי של תכנית 3700 כולל, בין היתר, את הגושים 6632 ו-6896, המיועדים לאיזורי מגורים, לשטחי חוף הים, שטח ציבורי בו תותר בניה בשיעור של 10% ובנוסף גם מיועדים לבניית דרכים.

בנייה קיימת ב תוכנית 3700

ניתן למצוא באיזור בניה קיימת אשר אינה כלולה בתכנית המתאר, בהיותה בנויה ומפותחת לאחר שזכויות הקרקע באיזורים אלה כבר מומשו. בין היתר, כולל איזור בנוי זה את מלון מנדרין, סי אנד סאן, תחנת דלק, מגרשים, מגדלי נאמן ועוד. את חלוקת הגושים והחלקות לאיזורים ייעודיים ניתן למצוא בפירוט רב באתר האינטרנט של עיריית תל אביב יפו, תחת מסמכי עקרונות שומה של תכנית 3700 אשר מתפרסמים שם לעיונו של הציבור.


השאר תגובה