מתעניין בתכנית תא 3700

כדאי לדעת על תכנית תא 3700 , צפון מערב תל אביב


מהי תוכנית 3700 ?

" בגבולה הדרומי של תוכנית 3700 נמצא בסיס שדה דוב, הצפוי להיות מפונה עד לשנת 2018 ויהווה מקום לקרקע...

המשך קריאה

תוכנית 3700

חלוקת גושים וחלקות בתכנית 3700

נטל המסים הכבד על רוכשי הקרקעות גרם לחלק לא קטן מהם למכור את השטחים בפרוטות, עוד לפני אישורה...

המשך קריאה


תא 3700 טבלת הקצאות

טבלת הקצאות הינה טבלה אשר מתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע. טבלת הקצאות נערכת על ידי שמאי מקרקעין כדי...

המשך קריאה


בעל קרקע בתכנית תא 3700 ?

דו״ח השוואה לעסקאות אחרונות שנעשו בתכנית - חינם!

פרטים נוספים